“Belediyenin yıllık toplam personel giderleri”nden anlaşılması gereken nedir?

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi; “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir”

Geçici Madde 1 -Bu Kanunun yayımı tarihinde personel giderlerine ilişkin olarak 49 uncu maddede belirtilen oranları aşmış olan belediyelerde bu oranların altına inilinceye kadar, boş kadro ve pozisyon bulunması ve bütçe imkânlarının yeterli olması kaydıyla 1.1.2005 tarihinde mevcut memur ve sözleşmeli personel sayısının yüzde onunu geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca zorunlu hâllere münhasır olacak şekilde verilecek izin dışında ilâve personel istihdam edilemez. Geçici iş pozisyonları için önceki yıldan fazla olacak şekilde vize yapılamaz hükmünü amirdir.

Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir ibaresi, belediye başkanlarının kendi kafasına göre personel alımı yapmasını engellemek için getirilmiş iyi bir düzenleme fakat kanunda geçen Belediyenin yıllık toplam personel giderlerinden tam olarak ne kastedildiği açık değil. Bu ifadeden uygulamada bütçeye personel giderleri için konulan miktarlar anlaşılmaktadır. Bütçe tahmini rakamları içerir. Kesin hesap ise gerçekleşen miktarları gösterir. Bütçeye koymakla, konulan ödeneğin tamamının harcanacağı anlamı çıkmaz. “Gider”den bahsedildiğine göre, ortada yapılmış bir harcama söz konusudur. Yoksa kanun koyucu “Bütçeye konulan personel giderleri” şeklinde tanımlama yapması gerekirdi. Çelişkiyi örnek üzerinden açıklayalım; Nüfusu 10000’in altında olan A Belediyesinin 2009 yılında bütçeye personel giderleri için koyduğu ödenek 308.319,00.-TL, değerlendirilmiş gerçekleşen en son yıl bütçe geliri de 593.445,78.-TL olsun. Buna göre 2009 yılı için personel giderlerinin gelirlere oranı % 52 olmakta ve % 40’ı aştığı için A Belediyesi personel alımı yapması mümkün görünmemektedir. Oysa bu belediyede 2 adet işçi Şubat ayında emekli olmuş, (üstelik bunlara 17.493.-TL de ihbar ve kıdem tazminatı ödenmiş), bir memur da Mart ayında başka bir kuruma naklen gitmiş, Haziran ayında da bir itfaiye eri alınmış ve 2009 yılı için personel giderinin 235.530,01.-TL olduğu görülmüştür. Gerçekleşen personel giderini değerlendirilmiş gerçekleşen en son yıl bütçe gelirine oranladığımızda da bu oranın % 39,68 olduğu, yani 2009 yılında yıllık toplam personel giderinin % 40’ı aşmadığı incelenmiştir. Ayrıca Adrese Dayalı Nüfus Sayımı dolayısıyla İller Bankası payı da 2339 kişi üzerinden gelirken, Mart ayından itibaren de 1212 kişi üzerinden gelmeye başlamıştır.

Netice olarak “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri” ifadesinden o yıl için bütçeye konulan personel giderlerinin mi, yoksa yılı içinde personele yapılan veya yapılacak giderlerin mi anlaşılması gerektiğinin netliğe kavuşturulması gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s